Posted by admin lipiec - 13 - 2011 ADD COMMENTS

Mieszanina syntetycznego oleju bazowego z wysokorafinowanego oleju mineralnego z odpowiednio dobranymi dodatkami uszlachetniającymi.
Szczegółowy skład preparatu jest prawnie zastrzeżony przez producenta.

WŁASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Gestość  0,87g/cm3

Temperatura wrzenia >218  °C

Niepalny

Temperatura płynięcia -18°C

BRAK właściwości utleniajacych

Temperatura zapłonu: 204°C

Temperatura samozapłonu >315°C

http://www.royalpurple.waw.pl//HLIC/a75ea3da8c501b81a134258db6740198.jpg

Cena 52zł za kwartę (0,946 L)

 

http://www.royalpurple.waw.pl/HLIC/82dff9be881b2ddd21940f692ad7a989.jpg

Tags : , , , Oleje Samochodowe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.